CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA-CHUYÊN NGÀNH MỚI CỦA KHOA VĂN HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

    Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về lực lượng lao động trong các ngành văn hóa đang ngày được mở rộng, tạo thành một lực lượng lao động riêng, với đầy đủ các yếu tố về sản xuất, kinh doanh, tiếp thị và truyền thông; gắn kết giữa tính sáng tạo, biểu tượng văn hóa với sản phẩm và
[See details...]

MỘT NGÀY ĐẦY Ý NGHĨA-CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Chương trình mang tên "Một ngày đầy ý nghĩa", hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh và Imperial Hotel School

 


[See details...]

lịch thi

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

HỌC KỲ II (2017-2018)

HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN

NGÀY THI: 02/04/2018 - 25/05/2018, TẠI CƠ SỞ 2


[See details...]

LỊCH THI

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
HỌC KỲ II (2017-2018)
HÌNH THỨC THI: VẤN ĐÁP, THUYẾT TRÌNH, THỰC HÀNH, TIỂU LUẬN
NGÀY THI:  02/04/2018 - 24/4/2018 TẠI CƠ SỞ 2

 


[See details...]

Văn hóa học Am hiểu - Tự tin - Hội nhập

Khoa Văn hóa học trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đào tạo ngành Văn hóa học và Việt Nam học với định hướng ứng dụng giúp cho người học mở rộng cơ hội việc làm trên nhiều lĩnh vực như Công nghiệp Văn hóa, marketing hay Tổ chức Sự kiện,...


[See details...]