CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA-CHUYÊN NGÀNH MỚI CỦA KHOA VĂN HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

bởi quản trị viên | Date: 12-04-2018

    Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về lực lượng lao động trong các ngành văn hóa đang ngày được mở rộng, tạo thành một lực lượng lao động riêng, với đầy đủ các yếu tố về sản xuất, kinh doanh, tiếp thị và truyền thông; gắn kết giữa tính sáng tạo, biểu tượng văn hóa với sản phẩm và khách hàng.


Công nghiệp văn hóa là gì? 
    Công nghiệp văn hóa (Cultural industries),  là ngành sản xuất, tái sản xuất và truyền bá các dịch vụ văn hóa và sản phẩm văn hóa được tạo ra bằng phương thức công nghiệp hóa, tin học hóa và thương phẩm hóa; là ngành nghề sản xuất sản phẩm văn hóa và cung cấp dịch vụ văn hóa (Thời trang, Điện ảnh, Mỹ thuật công nghiệp, Trò chơi giải trí, Xuất bản, Quảng cáo, Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn, Tổ chức sự kiện…). Công nghiệp văn hóa lấy sự thỏa mãn nhu cầu văn hóa của mọi người làm mục tiêu chủ yếu. Đó là sản phẩm kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật cao với sự nghiệp văn hóa, thể hiện xu thế kinh tế và văn hóa thấm sâu vào nhau.
    Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa (Ngành Văn hóa học) trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, khả năng chi trả cũng như nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân ngày càng cao. Vì việc, việc đào tạo nên một lực lượng lao động mang tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực Công nghiệp văn hóa là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của thế giới trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
Chuyên nghiệp về kiến thức
    Khối lượng kiến thức toàn khóa chuyên ngành Công nghiệp văn hóa gồm 130 tín chỉ. Trong đó bao gồm 40 tín chỉ khối kiến thức giáo dục đại cương và 90 tín chỉ khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 
Chương trình học chú trọng định hướng ứng dụng, vận dụng kiến thức, lý thuyết vào thực tiễn: 
-Tập hợp, sử dụng các kiến thức và kỹ năng trong việc lập kế hoạch, quy trình sản xuất trong các ngành công nghiệp văn hóa (Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Xuất bản, Quảng cáo, Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn, Tổ chức sự kiện…);
-Tổ chức thực hiện các dự án, đề tài, sự kiện liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa; Sử dụng được các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động cụ thể (quay phim, chụp hình, ghi âm,…)
- Áp dụng các thao tác xử lý thông tin trong việc đáp ứng yêu cầu công việc tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, dịch vụ văn hóa, các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan.
Chuyên nghiệp về kỹ năng: 
-Kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành văn hóa học;
-Kỹ năng phân tích, tổng hợp ý kiến tập thể, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa;
-Kỹ năng phản biện;
-Kỹ năng truyền đạt, thuyết phục và giải pháp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa như du lịch, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, xuất bản…;
- Có thể sử dụng tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) để diễn đạt, xử lý những tình huống trong công việc liên quan đến ngành, chuyên ngành công nghiệp văn hóa;
- Kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu sáng tạo, sản xuất, phân phối sản phẩm và dịch vụ văn hóa.
Chuyên nghiệp về nghề nghiệp
    Khoa Văn hóa học trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh xác định một trong những mục tiêu cơ bản là đào tạo cử nhân văn hóa học theo định hướng ứng dụng, vận dụng những kiến thức đã học vào  những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Do đó, cơ hội nghề nghiệp của cử nhân chuyên ngành Công nghiệp văn hóa là rất rộng mở, tập trung vào các lĩnh vực chính:
-Làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp sáng tạo, sản xuất, phân phối các sản phẩm văn hóa (Thời trang, Điện ảnh, Mỹ thuật công nghiệp, Trò chơi giải trí, Xuất bản..); 
-Làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp dịch vụ văn hóa (Quảng cáo, Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn, Tổ chức sự kiện…); 
-Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu văn hóa, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; 
-Quản lý nghiệp vụ tại các cơ quan quản lý văn hóa.  
 
Khoa Văn hóa học-Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ:
CS1: 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại liên hệ: 028.36208701
Email: vhh@hcmuc.edu.vn
Website: http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/
KHOA VĂN HÓA HỌC
 
 

Từ khóa: